• Gratis verzending vanaf € 50
  • Voor 16:00 uur besteld, volgende dag in huis!
  • Vragen? 013-5441868

Privacy policy

Rojami's privacy beleid

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doel: gebruik van privacy gevoelige informatie is gewaarborgd
Rojami's verwerkt je persoonsgegevens voor de acceptatie van jouw bestelling, het tegengaan van overkreditering, uitvoering van overeenkomsten met je, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Rojami's en haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Rojami's groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Rojami's. Informatie kun je ook per e-mail ontvangen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat je gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kun je dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Rojami's kun je bellen met 013 544 18 68, een brief sturen naar Rojami's Afdeling Klantenservice, Pietervreedestraat 1-7 5038AX Tilburg, of een e-mail sturen via onze website info@rojamisonline.nl

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Rojami's te aanvaarden stem je tevens in met de mogelijkheid dat Rojami's je persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring en Rojami's informatie over jouw kredietwaardigheid verstrekken aan BKR.

Rojami's  gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies
Op internet bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door je bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen je aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor jou interessant zou kunnen zijn en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een site naar je computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is Rojami's. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Beveiligde server
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Je mag ons om inzage verzoeken in je persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Je kunt je persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.rojamisonline.nl “inloggen”.

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of als je vind dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kun je schriftelijk contact opnemen met Rojami's Afdeling Klantenservice, Pietervreedestraat 1-7, 5038AX Tilburg, of een e-mail sturen via onze website info@rojamisonline.nl